vk3De verdergaande ontwikkeling van de glastuinbouw is ook terug te zien in het werk van Verkade Beton. Robotisering bijvoorbeeld is een ontwikkeling die grote consequenties heeft voor de vlakheid van een betonvloer. Ook de opmars van andere teelten vraagt om een grotere diversiteit aan oplossingen in betonvloeren. Met bijna 4 miljoen m² ervaring weten we bij Verkade Beton waar we over praten: een hoge mate van vlakheid, met minimale plasvorming, waarbij planten gelijkmatig water krijgen. Met die ervaring kunnen we u goed adviseren over het aantal goten, het afschot, het aantal afvoerputten etcetera.

Samen met u bepalen we per project het optimale concept, gebaseerd op uw teelt en uw bedrijfsgrootte. Naast kennis van teelttechnieken hebben we nog iets in huis: slagvaardigheid. Belangrijk, want een betonvloer is de laatste schakel bij de nieuwbouw van kassen. De grootte van onze organisatie is een garantie voor onze slagkracht. We hebben een jaarcapaciteit van circa 40 hectare. Of het nu gaat om een project van 500 of van 30.000 m²: we blijven even flexibel. Ook in de samenwerking met andere toeleveranciers of in bouwteam-verband.

bedrijfsvloerEen grote of een kleinere bedrijfsruimte: bij Verkade Beton heeft u de zekerheid dat we het van A tot en met Z voor u regelen. Aan onze aanpak kunt u aflezen dat we ervaring hebben. We houden rekening met de diversiteit in grondsoorten in Nederland, we weten hoe constructieve eisen moeten worden vertaald in de optimale vloer. Een vloer, die een optimale vlakheid combineert met een ideale afwatering. We zijn gewend om u als opdrachtgever alle zorgen uit handen te nemen. Van de sondering en de constructieberekeningen tot en met de uiteindelijke realisatie. Met als resultaat een bedrijfsruimte met een betonvloer die gezien mag worden!

 

 

 

vk4De veranderende bedrijfsvoering in glastuinbouwbedrijven verandert ook het werk van Verkade Beton. Natuurlijk schaalvergroting, maar ook de opmars van intern-transportsystemen vraagt om een andere benadering. Met voorzieningen voor intern transport moet al in een vroeg stadium rekening worden gehouden. Bij Verkade Beton zijn we gewend om mee te denken. En om soepel om te gaan met de belangen van iedere partij die bij een project betrokken is.

We weten ook dat opbouw en wapening van betonpaden een steeds grotere rol spelen in het concept van een betonpad. Werk voor Verkade Beton. Werk voor een bedrijf dat als geen ander in staat is betonpaden te produceren, afgestemd op de wensen van opdrachtgevers die naar de dag van morgen kijken.

 

 

laadkuilLaad- en loskuilen zijn essentieel om producten zo efficiënt mogelijk aan en af te voeren. Daarom is de integratie van een of meer laad- en loskuilen in een project steeds meer gemeengoed. Bij Verkade Beton denken we graag mee over de ideale oplossing. Als opdrachtgever heeft u daardoor de zekerheid van een laad- en loskuil die optimaal is afgestemd op uw situatie. Rekening houdend met de afmetingen, de verschillende laadvloerhoogte van vrachtwagens, het te vervoeren materiaal. Elke situatie is immers anders. En ook hebben we een praktische kijk op omstandigheden waarin de ruimte beperkt is. We kunnen u op maat adviseren. En u op het spoor zetten van een oplossing die op de tekentafels niet voor de hand ligt, maar in de praktijk uitstekend functioneert. Met diezelfde flexibiliteit kijken we ook naar de integratie van een laad- en loskuil in een bestaande situatie. Van eenvoudig tot complex: Verkade Beton heeft de oplossing. En van één leveller tot een aaneengesloten serie van enkele tientallen.

betongotenDe schaalvergroting van bedrijven in de glastuinbouw vraagt ook om nieuwe oplossingen voor het transport van producten over steeds grotere afstanden. Niet alleen in de snijbloementeelt maar ook in de groenteteelt. Intern-transportsystemen worden daardoor steeds belangrijker. Transportgoten kunnen in veel gevallen een efficiënte oplossing zijn, zowel ondergronds als geïntegreerd in het betonpad.

Verkade Beton heeft veel ervaring opgedaan met de aanleg van transportgoten. Of het nu gaat om enkele goten of om dubbele goten. In nauw overleg met u als opdrachtgever en met de leverancier van het transportsysteem ontwikkelen we een optimaal systeem. En zorgen we voor een vlekkeloze afstemming van de diverse werkzaamheden, rekening houdend met de belangen van alle bouwpartners.

 

wkkfundatieDe grootschalige toepassing van WKK-installaties in de glastuinbouw vraagt ook om optimale oplossingen voor fundaties. Verkade Beton is specialist in het aanbrengen van fundaties voor de gasturbines en complete WKK-installaties. Die uitvoering is elke keer weer anders. De ene keer een vloer met een dikte van 0,20 meter, de andere keer een vloer die maar liefst 1,30 meter dik is. Van Verkade Beton mag u verwachten dat u de juiste vloer krijgt, afgestemd op de eisen. We storten niet alleen de vloer met de grootst mogelijke precisie, maar we zijn u ook van dienst met sonderen, constructieberekeningen en het verzorgen van eventueel heiwerk.

Bovendien kunnen we ook in bestaande bedrijfsruimte een locatie voor de opstelling van een WKK-installatie realiseren.

 

 

wot fundatieDenkt u na over de investering in een warmteopslagtank (WOT)? Dan is de aanleg van een betonvloer het werk voor Verkade Beton. In de afgelopen jaren hebben we letterlijk het fundament gelegd voor tal van warmteopslagtanks in uiteenlopende capaciteiten: van 100 tot en met 5000 m³. We kennen dus de vereisten, ook die van gemeentewege. Zowel voor horizontale als voor verticale tanks kunnen we de
fundatie verzorgen. Denk aan consoles, achtighoekig of rond, van beton of staal. Ook nemen we u de zorg uit handen voor de sondering, de constructieberekeningen en eventueel het heiwerk.

 

 

keldersVerkade Beton is ook gespecialiseerd in de aanleg van kelders. Die hebben we niet alleen gerealiseerd in de glastuinbouw, maar ook in de utiliteitsbouw en in andere sectoren. Grenzen aan de grootte zijn er nagenoeg niet. En grenzen aan onze mogelijkheden ook niet. Zo hebben we ook kelders aangebracht onder bestaande woningen. Daardoor zijn we goed bekend met de nauwkeurigheid die het werk in zo'n situatie vraagt. Of het nu een kelder is met een inhoud van 5 m³ of één met een inhoud van 1500 m³.

 

 

  

funderingenIn veel gevallen staat Verkade Beton aan het begin van een bouwproject: als leverancier van de fundering. In die gevallen zijn we letterlijk en figuurlijk een leverancier waar u op kunt bouwen. Aan de hand van uw bestekeisen komen we met een vloer die elke vergelijking aankan. De kracht van Verkade Beton is bovendien dat we ervaring hebben opgedaan met veel concepten voor betonfunderingen. Van diverse bekistingen tot en met uitgekiende methoden voor het economisch storten van beton.

 

 

 

 

overigenEen internetsite kan nooit aanspraak maken op volledigheid. Ook niet deze site van Verkade Beton. We hebben u een groot deel van onze specialismen laten zien. De breedte van onze dienstverlening geeft u ongetwijfeld al een goede indruk van onze actieradius als het op beton aankomt. En in die gevallen dat uw project om een heel specifieke uitvoering vraagt, nodigen we u graag uit om contact op te nemen voor een vrijblijvend advies!